groc, beix i ocre
Si s'acaba el groc, el beix i l'ocre on podrem espiar retalls d'estiu?