Portada Kireei 11


Rebre l'encàrrec de fer la portada de la revista Kireei número 11 és d'una il·lusió immensa. Sota el fil conductor "El món que volem" que enllaça les darreres portades, he volgut representar la Llibertat, un concepte ampli carregat de significats i matisos.
Vaig donar moltes voltes a com fer la proposta (gràcies a tots els que heu aguantat tots els meus dubtes!) i al final tot es va anar encaminant fins aquí!

Gràcies Cristina per la confiança!

- - -

Recibir el encargo de hacer la portada de la revista Kireei número 11 es de una ilusión inmensa. Bajo el hilo conductor "El mundo que queremos" que enlaza las últimas portadas, he querido representar la Libertad, un concepto amplio cargado de significados y matices.
Di muchas vueltas en cómo hacer la propuesta (gracias a todos los que me habéis aguantado todas mis dudas!) y al final todo se fue encaminando hasta aquí!

Gracias Cristina por la confianza!